Alle mensen

Ina Dijkstra

Ina Dijkstra

Fractie ondersteuner

Annemiek Tigchelaar

Annemiek Tigchelaar

Steunfractielid

A.Tigchelaar@heerde.nl
Yasemin Cegerek

Yasemin Cegerek

Wethouder

Peter Mast

Peter Mast

Steunfractielid

P.Mast@heerde.nl
Siebren Buist

Siebren Buist

Voorzitter

Geertje Bos

Geertje Bos

Hanneke den Boef

Hanneke den Boef

Zorg, onderwijs? Mijn zorg!
Ina Vijge

Ina Vijge

Raadslid

I.Vijge@heerde.nl
Joop Mulder

Joop Mulder

2e voorzitter

Marinus van Norel

Marinus van Norel

Penningmeester

Iain Wilson

Iain Wilson

Fractie

Fractie

Johanna den Boef

Johanna den Boef

Raadslid

Bram Horst

Bram Horst

Fractievoorzitter

B.Horst@heerde.nl
Hubert Bögemann

Hubert Bögemann

Wethouder

Bibliotheekwerk • Kunst en cultuur • Monumentenzorg • Volksgezondheid & jeugdgezondheidszorg • Lokaal onderwijsbeleid (exclusief onderwijshuisvesting), leerlingenvervoer en volwasseneneducatie • Werk, inkomen en aanvullende voorzieningen • Maatschappelijk werk • Maatschappelijke participatie (o.a. kinderopvang, ouderenwerk, club-buurt-dorpshuizen) • Vrijwilligerswerk • Vreemdelingen • Jeugdbeleid • Wmo