Door Bram Horst op 8 maart 2014

Zuidweg open of dicht?

Tegen het einde van de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode werd het toch nog heel spannend. Er was een motie ingediend door de VVD en de PvdA. Beide partijen vroegen om een uitspraak van de gemeenteraad om bij de verdere planvorming rondom het natuurtransferium bij de Schaapskooi in ieder geval de Zuidweg niet af te sluiten en ook de weg naar de Schaapskooi open te houden. Na een pittige discussie over en weer staakten de stemmen, het was 8-8. Het CDA, CU/SGP en GroenLinks stemden tegen de motie.

CU/SGP wilde het democratisch proces niet onderbreken en vond dit een ondemocratische motie. Ik zou juist willen zeggen dat hier dualistische politiek bedreven werd en dat is verre van ondemocratisch. Integendeel. Misschien was de aanleiding dat wethouder Van der Steege, de woordvoerder op dit onderwerp, van CU/SGP huize is, hetgeen hen tot zo’n uitspraak deed verleiden. Het CDA wilde eerst de antwoorden afwachten op de vragen die door hen gesteld zijn in een commissievergadering. Het CDA ziet nog ruimte m.b.t. de Zuidweg, ik ben heel benieuwd hoe het CDA aankijkt tegen de woorden van Van der Steege in de Stentor dat de afsluiting onvermijdelijk is, terwijl hij tijdens het debat het nog een ‘uiterst kleine kans’ noemt. Hier kunnen we ook een heleboel van vinden, maar dat mag u zelf invullen.

De PvdA Heerde is bang dat door het afsluiten van de Zuidweg een enorme verkeerstroom richting het centrum van Heerde op gang komt en dat automobilisten sluiproutes zullen gaan ontdekken door de woonwijken van Heerde. Ook de weg naar de schaapskooi moet openblijven. Ouderen en minder valide mensen moeten ook dicht bij de schapen kunnen komen, door het afsluiten van deze weg wordt dat onmogelijk.

Doordat de stemmen staakten wordt de motie nu doorgeschoven richting de eerstvolgende raadsvergadering NA de verkiezingen. Het is dus van belang om te weten wie voor en wie tegen de afsluiting is. Er valt dus wat te kiezen op 19 maart. Bent u het met ons eens dat de Zuidweg open moet blijven en dat de weg naar de schaapskooi ook niet afgesloten mag worden, Stem dan PvdA Heerde.

Bram Horst

Bram Horst

Mijn naam is Bram Horst, 30 jaar en geboren en getogen in Heerde. In 2010 ben ik getrouwd met Jacqueline en samen hebben we sinds 20 juni 2013 een prachtige zoon, Mart. In het dagelijks leven ben ik verkoopleider bij Veldboeket Lektuur, hier verkoop ik boeken. In 2007 ben ik lid geworden van de PvdA

Meer over Bram Horst