Door Fractie op 1 maart 2015

Zorgen bij PvdA over weghalen AED’s

De fractie van de PvdA in Heerde maakt zich zorgen over het besluit van Triada om AED’s  (automatische externe defibrillators) te verwijderen uit de eigen huurwoningen. Door dit besluit wordt het risico dat mensen misschien niet tijdig beademd kunnen worden vergroot en de fractie maakt zich hier zorgen over. Deze informatie kregen wij van mensen die op een plek wonen waar deze apparaten hangen/hingen. De gemeente Heerde heeft het keurmerk Hartveilig Wonen binnengehaald en onder andere hierom heeft Triada besloten de AED’s weg te halen. Triada stelt dat het niet meer nodig is om de AED’s te laten hangen aangezien er nu een dekkend netwerk is. Een beslissing die voor veel onrust zorgt onder de bewoners.

Vragen:

  1. Wat is het standpunt van het college m.b.t. dit onderwerp, met name toegespitst op het aspect veiligheid.
  1. Zijn de AED’s in de woongebouwen van Triada meegenomen in het toekennen van het keurmerk Hartveilig wonen binnen de gemeente Heerde?
  1. Zo ja, kan Heerde door de beslissing van Triada het keurmerk kwijtraken?

Namens de fractie van de PvdA
Bram Horst