Door op 20 februari 2014

Zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, de wijkverpleegkundige in een nieuw jasje!

 Stel dat je zelf een beetje hulp kunt gebruiken. Hoe zou jij dan geholpen willen worden? Bij de gemeente als je geen werk meer hebt. Bij huisarts, wijkverpleegkundige als je zorg nodig hebt. En dan liefst zo lang mogelijk thuis, in een vertrouwde omgeving. Omringd door de mensen van wie je houdt, zonder ze tot last te zijn. Want wie echt ziek is, wil professionele hulp en niet de buurman. Aan mantelzorgers vragen we of ze kunnen helpen. Alleen voor ondersteuning, niet voor professionele zorgtaken. Want die garanderen we altijd en overal. Al de mantelzorgers die ouders en buren helpen, moeten beter ondersteund worden. Hulp moet met werk te combineren zijn. Op de overheid en je werkgever moet je kunnen rekenen als het om mantelzorg gaat.

De Partij van de Arbeid wil goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. Dat is de toekomst. Met professionele zorgverleners voor het wassen, opstaan en medische hulp. Met een rol voor familie en vrienden in de huishouding. Omdat het prettiger is en goedkoper. Omdat we zo garanderen dat goede en betaalbare zorg voor iedereen een recht blijft. Vandaag en morgen.