Door Fractie op 2 juni 2013

Woonvisie

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de jongerenhuisvesting in de gemeente Heerde. Dit gebeurde afgelopen maandag bij het onderwerp ‘woonvisie’, dat op de agenda van de cie Ruimte stond. Een woonvisie is van belang voor de mogelijkheden, ontwikkelingen en trends rondom de volkshuisvesting. Zo’n visie speelt een rol bij het bepalen van de hoeveelheid te bouwen woningen, afspraken met andere gemeenten daarover, prestatieafspraken met TRIADA enz. Juist in deze tijden van krapte een ontzettend belangrijk onderwerp. Later dit jaar komt een vervolg waarbij de cie Ruimte wederom een rol heeft.

De PvdA heeft gevraagd eventuele extra mogelijkheden te onderzoeken voor de huisvesting van jongeren die op kamers willen gaan wonen. Dergelijke mogelijkheden hebben we niet in Heerde terwijl TRIADA daarin zou kunnen voorzien door een huurwoning te splitsen in een aantal kleinere eenheden. Op het ogenblik staan er zelfs langdurig woningen leeg omdat de doelgroep waar de woningen voor bestemd zijn niet in de rij staat. Jongeren moeten nu helaas vaak elders hun heil zoeken, terwijl het volgens de PvdA juist zaak is zoveel mogelijk jongeren in de gemeente te houden om de vergrijzing tegen te gaan. De wethouder neemt het onderwerp jongerenhuisvesting mee.

Een ander punt voor de PvdA is de krapte op de woningmarkt. We zien dat in Assen en in Kampen gemeenten zelf voor de sociale sector bouwen om de krapte te bestrijden. De woningcorporaties hebben de financiële middelen niet tot hun beschikking. Wij hebben gevraagd dat hier te onderzoeken. De wethouder zal de cie eerst informeren over de nu geldende wachttijden bij TRIADA, om er vervolgens verder over te discussiëren.

De fractie