Door op 18 maart 2017

WOB-verzoek H2O

Omdat het college geen informatie wil geven over vergaderdata en andere gegevens met betrekking tot het H2O-dossier, hebben D66/GroenLinks en de PvdA besloten tot het indienen van een verzoek volgens de Wet Openbaarheid Bestuur.

Bijlagen: brief college

WOB-verzoek