Door Fractie op 28 november 2014

Wethouder van Dijk weigert informatie

Sinds een maand of twee is er een aanvullend Stec rapport beschikbaar binnen de BV Industriegebied H2O. Dit aanvullend rapport geeft een actuele stand weer van wat (dus vanuit de situatie van het hier en nu) zou moeten veranderen om verkoop van percelen grond op het industriegebied te bevorderen. Een belangrijk onderwerp voor de drie deelnemende gemeenten.

De inhoud van zo’n rapport is dus voor raadsleden van groot belang. Genoemd Stec rapport is gemaakt in opdracht van de directie van de BV.

Bij de Algemene Beschouwingen maakten we al melding van dit rapport. De reactie van het college was toen op zijn zachtst gezegd ontwijkend. Inmiddels is het college al opgeschoven richting de erkenning dat het aanvullend Stec rapport er daadwerkelijk is.

Gelet op de voorgeschiedenis in deze kwestie en het grote maatschappelijke belang heeft de PvdA vorige week wethouder Van Dijk wederom verzocht het rapport beschikbaar te stellen. De wethouder, tevens commissaris van de BV, meldde desgevraagd dat hij het rapport inhoudelijk niet kende en ook niet wílde kennen. De wethouder zou navraag doen bij de andere deelnemende gemeenten of het rapport gedeeld zou kunnen worden.

Vlak voor de vergadering van de commissie Ruimte van afgelopen maandag liet Van Dijk aan Siebren Buist weten dat hij het aanvullend Stec rapport van de aandeelhouders van de BV (de drie gemeenten) niet mocht vrijgeven en dat er dus geen kennis genomen kon worden van de aanbevelingen.

Tijdens de rondvraag is deze kwestie uiteraard door de PvdA aan de orde gesteld. De wethouder bleef bij de weigering het aanvullend rapport vrij te geven. Op zijn minst heel bijzonder te noemen, bovendien zeer ongewenst en in strijd met de geldende wettelijke regels in deze specifieke situatie.

De griffier laat, op verzoek van de PvdA, extern uitzoeken of het achterhouden van stukken voor de raad zoals in dit geval wel toegestaan is, en of de opstelling van commissaris Van Dijk m.b.t. het aanvullend rapport wel past bij een correcte taakvervulling van wethouder Van Dijk.

De fractie