Door Fractie op 9 oktober 2014

Wet Normering Topinkomens

Dat diverse bestuurders en andere hoge bazen van nutsbedrijven, banken en andere instellingen nog steeds een inkomen incasseren boven de norm uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is velen een doorn in het oog. En zeker de (fractie)leden van de PvdA.

Juist op dit moment worden er tussen gemeenten en diverse instellingen contracten gesloten m.b.t. de zogenaamde ‘Decentralisaties’. Dit was voor de PvdA aanleiding om de afgelopen maanden bij verschillende gelegenheden aandacht te vragen voor de WNT.

Een van de eisen (hoewel daar soms om zeer specifieke redenen van kan worden afgeweken) aan contractpartijen is, dat de Wet Normering Topinkomens wordt nagekomen.

Wethouder Jolanda Pierik heeft recent aangegeven dat de eis m.b.t. de WNT een harde eis is, waar dus onder geen voorwaarde aan getornd kan en mag worden.

Daar zijn we blij mee.

De fractie