Door Fractie op 8 december 2014

Weigering verstrekking informatie (vervolg)

Afgelopen maandag liet wethouder Van Dijk weten dat hij in opdracht van de aandeelhouders niet in kon gaan op het verzoek van de PvdA om het Stec-rapport van medio september ter inzage te geven. Zie hiervoor de site van de PvdA Heerde.

Omdat wij deze afwijzing niet juist vonden hebben we vervolgens aan de griffier gevraagd om een en ander juridisch uit te laten zoeken door een deskundige. We wilden namelijk weten op welke informatie we als raad recht hebben in het geval van een bv met drie gemeenten als aandeelhouders en met gemeentelijke wethouders als commissarissen. Temeer daar er op 10 december aanstaande een bijeenkomst wordt gehouden om nader geïnformeerd te worden.

Daarnaast bevreemdde het ons dat wethouder Van Dijk in eerste instantie aangaf dat hij het rapport niet kende en ook niet wilde kennen, omdat hij niet op de hoogte was gesteld van de opdracht tot het maken van het rapport. Bovendien had hij geen vertrouwen in de opstellers. Het rapport is dus meer dan twee maanden ter beschikking geweest van de bv zonder dat de commissaris daar kennis van heeft willen nemen. Wij vragen ons af of dat wel past bij de plichten die een commissaris van een dergelijk overheidsbedrijf heeft.

De dag na de weigering werden we verblijd met de mededeling dat het rapport toch nog ter beschikking zou worden gesteld. Dat gaat, zo is toegezegd, aanstaande maandag gebeuren. We krijgen dus officieel het rapport, maar de vragen die we hierboven stelden blijven. Die wíllen we natuurlijk graag beantwoord hebben vóór de bijeenkomst van 10 december aanstaande.

We willen ons werk als controleurs van het college en als volksvertegenwoordigers goed doen en daarvoor is helderheid over ons recht op informatie en over de te volgen procedure van belang.

De fractie