Door Bram Horst op 20 februari 2015

Wegloper of toch niet…

Ondergetekende, Siebren Buist, Ina Vijge, Henk Kanter en de fractie van D66/Groenlinks verlieten dinsdagavond 17 februari vroegtijdig de raadszaal. Een unicum voor mijzelf als plaatselijk politicus. Hieronder het hoe en waarom.

Vooropgesteld, ik zal nooit de raadszaal bij een openbaar debat verlaten omdat ik het ergens niet mee eens ben. Dit gebeurde een paar jaar terug overigens wel toen de VVD, GBP, GroenLinks en D66 wegliepen. In het democratisch proces kan het voorkomen dat er een meerderheid het niet met je eens is, dat is jammer, maar tegelijkertijd democratie. Een groot goed.

Die bewuste dinsdagavond was het anders. Er was een besloten vergadering aangekondigd na afloop van de normale vergadering. Op hetzelfde moment werd in Oldebroek ook een vergadering gehouden over dezelfde onderwerpen, in het openbaar! De vraag van ons aan het begin was dan ook waarom onze vergadering niet openbaar was. Het antwoord was teleurstellend; sterker, er kwam niet een echt antwoord. Ja, volgens de nestor van de raad werd er vastgehouden aan de lijn zoals die was afgesproken. Ook werd er gezegd dat de commissie aan het begin van de besloten vergadering een beslissing genomen had of het achter gesloten deuren gehouden moest worden. Let wel, dit gebeurt nadat de volledige publieke tribune weggestuurd is. Tja, dan maakt open of besloten niet veel meer uit, alleen achteraf in de notulen.

De laatste tijd zijn er vaker geheime overleggen en wordt er informatie in het geheim gedeeld met ons als raadsleden. Soms is dat nodig en begrijp ik dat volledig. Soms is dat ook ridicuul, als ik op straat wordt aangesproken over die informatie die dan al breed bekend is, maar waarover ik als raadslid nog geheimhouding heb te houden. Een ongemakkelijke positie, kan ik u zeggen.

Even terug naar de titel die hierboven staat. Ben van der Linde riep op Twitter tegen mij dat ik een ‘wegloper’ ben in dit geheel. Feitelijk heeft hij gelijk. Ik ben weggegaan terwijl er nog een ‘besloten’ vergadering was. “Daar ben je niet voor gekozen, Bram,“ twitterde hij ook nog. Jammer dat hij niet ingaat op de andere feiten van die avond, die van de openbaarheid in Oldebroek en de geheimhouding in Heerde, een situatie waar ik mij niet prettig bij voel.

Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger om de macht de controleren. Dat doe ik met heel veel plezier en heel veel inzet, om voor u als inwoner het beste eruit te halen. Ik wil alleen niet voor de gek gehouden worden en het gevoel krijgen dat we veel onderwerpen maar in de achterkamertjes zonder journalisten en inwoners ‘even’ te horen krijgen. Informatie waar we vervolgens tijdens een openbare vergadering veelal niets mee kunnen waardoor je ook geen echte goede afweging kunt maken in het openbaar.

Een wegloper? Ben van der Linde vindt van wel. Ach, het mag, laat hem daar zijn voldoening uit halen. Ik vind van niet. Ik kan in de spiegel kijken en zeggen dat ik juist ben opgekomen voor u als inwoner voor meer transparantie en openheid binnen de gemeente Heerde.

Bram Horst

Bram Horst

Bram Horst

Mijn naam is Bram Horst, 30 jaar en geboren en getogen in Heerde. In 2010 ben ik getrouwd met Jacqueline en samen hebben we sinds 20 juni 2013 een prachtige zoon, Mart. In het dagelijks leven ben ik verkoopleider bij Veldboeket Lektuur, hier verkoop ik boeken. In 2007 ben ik lid geworden van de PvdA

Meer over Bram Horst