Door Hubert Bögemann op 22 april 2012

We laten Wapenveld niet in de steek

Wapenveld is niet bij de pakken neer gaan zitten na de sluiting van de Berghuizer papierfabriek, maar heeft de handen ineen geslagen. Dit kon gedeputeerde Co Verdaas (PvdA) van de provincie Gelderland zelf ervaren bij zijn bezoek aan de gemeente Heerde op woensdag 18 april.

Hij kwam op uitnodiging van de PvdA afdeling Heerde en Stichting Recreatie Wapenveld. Co Verdaas heeft onder andere de gebiedsontwikkeling in Heerde in zijn portefeuille. Door o.a. Jan Nitrauw en Roel Docter is een toelichting gegeven over de ontwikkelingen in Heerde en in het bijzonder in Wapenveld. Mooi was te zien welke ontwikkeling Wapenveld sinds de sluiting van de Berghuizer papierfabriek heeft doorgemaakt. Kort daarna de beslissing over de zgn. Hoogwatergeul, vervolgens de sluiting van Ennerveld. Allemaal beslissingen om in mineur te geraken. Dat gebeurde gelukkig niet bij iedereen.

Het is prachtig te zien hoe een aantal vrijwilligers in Wapenveld de handen in elkaar geslagen heeft en voortvarend te werk is gegaan. Niet bij de pakken neer is gaan zitten. Ik weet dat natuurlijk als geen ander. Ik ervaar dat bijna dagelijks. Het was mooi om het nu ook eens aan de gedeputeerde te vertellen. En niet alleen aan hem. Er waren afgelopen woensdag veel mensen naar de Erve IJzerman gekomen. Politici, beleidsambtenaren van gemeente en provincie, (bestuurs)leden van stichtingen etc. En zo konden zij horen welke plannen er allemaal zijn. Een aantal werden toegelicht, Vriezes Erfgoed, Manenbergerbrug, Fraterhuis St. Hieronymus, gemalen Pouwel Bakhuis en Erve IJzerman. Over dit laatste project kon gezegd worden dat dit pand inmiddels is aangekocht door Boerderij en Landschap. Nu het vervolg nog. Plannen genoeg.

De gedeputeerde gaf aan dat het hem ook is opgevallen met hoeveel enthousiasme in Wapenveld door burgers meegedacht wordt. Dat deed niet alleen hem maar ook zijn collega’s op het provinciehuis goed. Blijf ons in Arnhem bestoken met goede ideeën sprak hij uit.  En daar sluit ik me bij aan. Denk en doe met ons mee. Ik was er trots op te zien hoe goed de ontvangst georganiseerd was en er zo’n professionele presentatie werd gegeven. Dank jullie wel vrijwilligers uit Wapenveld.

Hubert Bögemann

Hubert Bögemann

Ik ben Hubert Bögemann, geboren in 1962 en wethouder namens de PvdA in Heerde sinds 14 april 2010. Getrouwd met Petra en wij hebben twee kinderen, Sophie en Olaf. Sinds februari 2010 wonen wij in het prachtige Hoornerveen. Daarvoor was ik woonachtig in Hattem. Ik voetbalde bij de plaatselijke voetbalvereniging en daarnaast heb ik daar

Meer over Hubert Bögemann