Door Fractie op 11 januari 2015

Waarom nadere vragen inzake H2O BV

Waarom stellen GroenLinks/D66 en PvdA nadere vragen over de BV H2O? Waarom wachten wij daar niet mee totdat het zogenaamde Buckrapport gereed is?

Dat heeft alles te maken met onze vaste overtuiging dat er reeds te lang is gewacht met dieper doorvragen naar de gang van zaken bij genoemde BV.

Natuurlijk heeft GroenLinks/D66, misschien op het hinderlijke af, al langer aangedrongen op second opinions, op halfjaarlijkse verslagen etc.
Natuurlijk
zijn er recent door de PvdA meerdere keren vragen gesteld en is er wel wat helderheid gekomen, maar geen enkele openheid.
Wij, de raadsleden, zijn lang aan het lijntje gehouden, zonder dat men zich heeft afgevraagd wat dat met het vertrouwen doet. Dit vertrouwen wordt nog meer op de proef gesteld door het ontstaan van een bestuursvacuüm (vertrek bestuurder BV en vertrek voorzitter RvC) in combinatie met het alsmaar uitblijven van de voorgenomen verandering van governance.

Bij het debat in de raad is naar voren gebracht, dat je het zogenaamde Nieuwe Perspectief niet kunt doorvoeren zonder de governance aan te pakken. Dat is een cruciale en fundamentele weeffout.
Het lijkt erop dat de meest kansrijke jaren voor de BV voorbij gaan, of voorbij zijn gegaan (Stec 2,) zonder dat we kunnen beoordelen of hierop niet beter te sturen was of in naar de toekomst toe beter te sturen is.
Dat heeft niets te maken met ongezonde nieuwsgierigheid of een te detaillistische taakopvatting. Het heeft wel alles te maken met onze positie als raadsleden, dat we de eindverantwoordelijkheid hebben, zonder dat we de bevoegdheden die daarbij horen in de praktijk kunnen brengen.

De burger betaalt straks het gelag en wij, de raadsleden, worden daarop, en terecht, aangesproken. Het is dus een bewuste keuze van PvdA en GroenLinks/D66 om geen genoegen te nemen met de wijze waarop in de raad van december jl. door college en coalitie gereageerd is op onze poging de dialoog hierover aan te gaan.

Silvia van Amerongen
GroenLinks/D66

Siebren Buist
PvdA