Door Fractie op 19 december 2013

Vuurwerk andermaal

De PvdA heeft recent samen met de VVD aanvullende vragen gesteld over de vuurwerkopslag en -verkoop bij Van de Put. De vragen en de antwoorden van het college hierop treft u hieronder aan.

Volgens de PvdA schiet de landelijke wetgeving te kort, zeker als het gaat om de combinatie benzinepomp met vuurwerkopslag en -verkoop naast een bejaardencentrum. We hebben daarover de nodige contacten gehad met onze fractie in de Tweede Kamer.

Daarnaast zal het college met nadere voorstellen moeten komen om het aantal verkoop-/opslagplaatsen in onze gemeente te beperken en zal het college voorschriften moeten formuleren om de overlast/veiligheid bij de verkoopplaats beter te reguleren.

Onze voorlopige conclusie is dat het college zowel in de communicatie als in de betrokkenheid bij het veiligheidsgevoel als in de ‘pro-actie’ m.b.t. het voorkomen van de verkoop en de opslag bij Van de Put tekort is geschoten.

Wordt vervolgd.

Bijlage: (Aanvullende) vragen en antwoorden vuurwerk