Door op 7 februari 2016

Vragen rondom Euroma

Vandaag, 6 februari, werden we verrast door een artikel in De Stentor. In dat artikel werd, zo lijkt het, uitvoerig door de wethouder Van der Stege uit de doeken gedaan dat het vangnet voor Euroma gereed is en dat het nu aan Euroma is wat er verder gaat gebeuren. De PvdA heeft een aantal vragen.

De wethouder meldt in dat artikel dat hij weinig beren op de weg ziet en dat de zaak (de oplossing) ook is voorgelegd aan de provincie.

Het is ons bekend dat er binnen de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt aan een zogenaamde ‘vangnetconstructie’ voor Euroma voor het geval Euroma niet naar H2O kan worden verplaatst. Dit om de werkgelegenheid in ieder geval in de regio te kunnen behouden.

Een aantal vragen:
– Wat zijn de overwegingen / de redenen van het college geweest om juist nu deze informatie naar buiten te brengen door middel van een artikel in de Stentor?
– Waarom is, in het licht van de discussie van afgelopen maandag in de raadsvergadering aangaande de deal gesloten tussen de drie H2O gemeenten, de raad niet vooraf over dit interview en de overwegingen daarbij geïnformeerd?
– Waarom is niet gewacht met dit bericht naar buiten te brengen totdat het contact met de provincie aangaande het vangnet voor Euroma tot iets concreets zou hebben geleid?
– Heeft het college de voordelen van het geven van informatie aan De Stentor afgewogen tegen de nadelen van het geven van informatie?
– De PvdA zou graag, indien het antwoord ja is, willen vernemen welke voor- en nadelen het college heeft gezien. Wil het college dat met ons delen?
– De PvdA zou graag, indien het antwoord nee is, willen vernemen waarom een dergelijke inventarisatie van voor- en nadelen niet heeft plaatsgevonden.
– Is het college het met de PvdA eens dat deze publicatie op dit moment de bestuurlijke verhouding met de partners en de provincie onnodig op scherp zet?

Namens de PvdA,

Siebren Buist