28 september 2014

Vragen over voorziening voor huishoudelijke hulp

De fractie van de PvdA heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. Het betreft o.a. de besteding van eventuele extra finanxciering vanuit het Rijk en de eigen bijdrage van € 7,50