Door op 4 augustus 2015

Vragen over rechtsgang ontslag

Het is de fracties van D66/GroenLinks en de Pvda bekend dat er een gerechtelijke procedure is aangespannen door dhr. Duin tegen zijn ontslag bij de BV H2O. Hier de vragen voor het college.

Bijlage: S.V. OM Hattemerbroek vs. Rikduin