Door op 12 januari 2017

Vragen over AED’s

De fractie heeft vragen gesteld aan het college over AED’s (Automatische Externe Defibrillators).

Bijlage: vragen over AEDs