Door Fractie op 19 september 2015

Vragen omtrent ’t Hummelhuis

De kinderopvang staat onder druk in onze gemeente, we hebben daarover o.a. kunnen lezen in De Stentor. Vanwege onze bezorgdheid over deze belangrijke voorziening die een directe relatie heeft met het voorzieningenniveau en de leefbaarheid binnen de gemeente, heeft de PvdA samen met GroenLinks/D66 dit onderwerp op de raadsagenda van 21 september geplaatst.

Bijlagen: actualium Hummelhuis;

beantwoording vragen PvdA Hummelhuis;

beantwoording vragen D66GL Hummelhuis