Door op 17 juli 2017

Vragen landgoed Kamperweg

De politieke partijen D66/GL en de PvdA in Heerde staan voor een rechtvaardige en een faire overheid. Vanuit die insteek willen we goed en volledig geïnformeerd worden over de situatie met betrekking tot het landgoed aan de Kamperweg (Boverhoff).

Er gaan meerdere verhalen rond over deze situatie die, als ze waar zijn, haaks staan op de begrippen rechtvaardig en fair. Een van de verhalen is dat de aanvankelijk gebouwde schuurtjes te hoog waren gebouwd op basis van gemeentewege beschikbaar gestelde informatie. Die schuurtjes moesten vervolgens worden verlaagd op basis van de toen geldende regels. De eigenaar zou op enig moment op advies van de gemeente een nieuwe vergunning hebben aangevraagd voor de beide schuurtjes. Die vergunningaanvraag zou vervolgens per omgaande door de gemeente zijn afgewezen en nu moeten de aanwezige te hoge schuurtjes helemaal worden afgebroken.

De informatieverstrekking aan de beide fracties zou de periode moeten behelzen waarin de vorige eigenaar voor Boverhoff opereerde tot en met nu. De informatieverstrekking zou concreet moeten gaan over het gevoerde beleid door de verschillende colleges, de verschillen in het gevoerde beleid door die colleges, de ruimtelijke regels, de veranderingen daarin in die periode en dat in chronologische volgorde.

Daarnaast willen we de volgende zaken concreet belicht zien: de verschillende handhavingsacties van de gemeente Heerde in die periode in de volle breedte met betrekking tot het terrein, de begroeiing en de opstallen, en dat ook graag in chronologische volgorde. Met andere woorden, de fracties willen een compleet chronologisch overzicht van de communicatie tussen de gemeente en de huidige en vorige eigenaar.

Namens D66/GL en de PvdA,

Silvia van Amerongen en Siebren Buist