Door op 9 december 2016

Vragen H2O en hexit

M.b.t. het bestemmingsplan H2O industriegebied is een aantal zienswijzen ingediend. Daarnaast rijzen er vragen omtrent het heronderhandelen en een hexit. In de bijlagen de vragen.

Bijlagen: vragen-zienswijzen-h2o

vragen-heronderhandelen-en-hexit