Door op 16 maart 2017

Vragen erfpacht Scouting

D66/GroenLinks en de PvdA hebben vragen aan het college gesteld over de erfpacht van Scouting Buys Ballot.

Bijlage: vragen scouting en erfpacht