Door op 6 mei 2017

Vragen anoniem solliciteren

De fracties van D66/GroenLinks en PvdA hebben vragen gesteld over de mogelijkheid van anoniem solliciteren in de gemeente.

Bijlage: anoniem solliciteren