Door Peter Mast op 25 januari 2018

Vliegveld Lelystad

Vliegveld Lelystad moet vanaf 2019 operationeel zijn. Het lijkt wel of de opening in 2019, ten koste van veel, er doorheen gedrukt moet worden. De nu geplande aanvliegroutes lopen over de kwetsbare gebieden van de Veluwe en Heerde en wel op 1800 meter hoogte. De PvdA Heerde maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen.

Onlangs is bekend geworden dat de geluidsberekeningen van de overvliegende toestellen niet kloppen. Naast de geluidsproblemen zijn de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur onvoldoende onderzocht. Bovendien hebben de bewoners te laat de mogelijkheid gekregen om hun mening te geven. Als dat betekent dat de opening van vliegveld Lelystad daardoor moet worden uitgesteld, dan moet dat. Welzijn gaat immers voor economie. De PvdA Heerde wil graag dat er eerst een eindplaatje op tafel komt voordat we ergens aan beginnen zonder te weten wat de consequenties zijn. Concreet willen we dat:

  • Er waarheidsgetrouwe geluidsberekeningen gepresenteerd worden.
  • De effecten op onze veiligheid, gezondheid en natuur nader onderzocht en bekendgemaakt worden.
  • Er eerst een herindeling van het luchtruim plaatsvindt. De vlieghoogte is een belangrijke factor m.b.t. de milieuproblematiek. Herindeling van het luchtruim om de overlast voor de Veluwe te beperken maakt een hogere vlieghoogte, volgens deskundigen, mogelijk.
  • De bevolking de gelegenheid krijgt tot inspraak, correct geïnformeerd en bij de vervolgstappen nauw betrokken wordt.

We zijn er ons van bewust dat onze mogelijkheden om dit proces te beïnvloeden op ons gemeentelijk niveau beperkt zijn. We zullen echter al onze mogelijkheden gebruiken, intern en extern, om te voorkomen dat straks op 1800 meter hoogte de vliegtuigen over Heerde en onze Veluwe razen.