Door op 20 september 2017

Vliegroutes over de Veluwe

De fractie zond aan de Tweede Kamerleden van de PvdA een email over de vliegroutes over de Veluwe. De bedoeling is om de Kamer een andere beslissing te laten nemen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Wat ons betreft moet het geluidseffect voor Heerde worden verminderd. Dat kan door eerder hoger te vliegen.

Kameraden,

Op dinsdag 12 september heeft de minister van Infrastructuur een besluit genomen over de vliegroutes met betrekking tot de openstelling van vliegveld Lelystad. Vanuit verschillende bronnen op de Veluwe hebben jullie in Den Haag oproepen ontvangen voor de behandeling van  aanstaande woensdag. Er wordt onder meer duidelijkheid gevraagd over de MER en over de afwegingen die hebben plaatsgevonden.

 Vanuit de PvdA-fractie Heerde vragen wij jullie nadrukkelijk om ook te vragen waarom de B++-variant niet (nader) is onderzocht. Naar onze mening verdient deze variant een eerlijke kans en dient deze objectief te worden vergeleken met de voorgestelde keuze van de minister. Ook willen wij jullie vragen de bijgevoegde brief, vanuit onze gemeente aan de minister gezonden, onder de aandacht van de minister te brengen.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail, kan contact met mij worden opgenomen. Ik ben bereikbaar op het volgende nummer: 06-53361073.

Met vriendelijke rode groet,

Siebren Buist

Fractievoorzitter PvdA Heerde