Door Fractie op 30 augustus 2015

Verkoop en opslag vuurwerk Van der Put

Enige tijd geleden heeft de PvdA vragen gesteld over de verkoop en opslag van vuurwerk bij Van der Put. Uit de beantwoording van die vragen blijkt dat dit daar niet zal plaatsvinden. De vergunning zal door de gemeente Heerde worden ingetrokken.

Er was door deze verleende vergunning nogal wat onrust ontstaan binnen de gemeente. Ook zijn hierover contacten geweest met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Wij zijn blij met de reactie van deze ondernemer.

De fractie