23 oktober 2013

Verkiezingsprogramma PvdA Heerde

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is in wording. Om tot een goed programma te komen worden veel gesprekken gevoerd en wordt er veel geschreven. Het programma wordt door vier leden samengesteld, daarbij geholpen door een aantal andere leden die meelezen en meedenken. Het programma wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in november.

De inwoners van Heerde hebben uiteraard ideeën over wat zij gerealiseerd zouden willen zien in hun gemeente. Mocht u met ons van gedachten willen wisselen over deze ideeën dan horen wij dat graag. Wellicht leidt uw bijdrage tot inspiratie en draagt het bij aan ons programma.

De PvdA nodigt iedereen dan ook van harte uit om suggesties aan ons door te geven. Dit kunt u doen via de website (www.heerde.pvda.nl). Daarnaast houdt de PvdA Heerde twee “spreekuren” op zaterdag 2 november van 14:00 tot 15:00 in de kantine van de Voetbal Vereniging Heerde en van 16:00 tot 17:00 uur bij Tapperij Teun in Wapenveld. Wij gaan dan graag met u in gesprek en zien ernaar uit met u van gedachten te wisselen aan de hand van uw suggesties en zienswijzen. U hoeft hiervoor uiteraard geen lid te zijn of te worden van de PvdA.

Hubert Bögemann en Siebren Buist