Door op 3 oktober 2013

Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Heerde

In juni 2013 heeft de algemene ledenvergadering van de PvdA Heerde een redactiecommissie ingesteld voor het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. De commissie heeft de opdracht om samen met alle leden die daartoe bereid zijn een krachtig nieuw verkiezingsprogramma te schrijven. De commissie bestaat vooralsnog uit Siebren Buist, Bram Horst, Henk Kanter en Hubert Bögemann en wordt nog aangevuld met andere leden die bereid zijn om (een gedeelte) mee te schrijven. Daarnaast zijn Henk Kanter en Marinus van Norel verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingscampagne.
Wil je inbreng leveren voor het nieuwe programma? Meepraten over de diverse onderwerpen die voor de PvdA in Heerde zo belangrijk zijn? Sluit dan aan en neem contact op met een van de leden van de redactiecommissie. Wil je meedoen of -denken met de campagnecommissie, neem dan contact op met Henk Kanter.