Door Fractie op 27 mei 2015

Verkeerssituatie De Heerd niet goed

Sinds kort is de nieuwe accommodatie De Heerd in gebruik genomen. Een mooi gebouw waar het goed toeven moet zijn voor de verschillende gebruikers. De verkeerssituatie is echter niet ideaal. 

Juist bij een nieuwe accommodatie is het een punt om de omgeving en de aan- en afvoerwegen op orde te hebben. Met name in deze eerste weken krijgen de dagelijkse gebruikers (veelal kinderen en natuurlijk hun ouders) een idee over wat wel en niet veilig is, over wat de beste route en de beste transportwijze is.

Dat is nu het probleem! Het gebouw is volop in gebruik maar de toegangswegen zijn nog niet allemaal beschikbaar. De Veerstraat ligt er nog uit en dat geldt ook voor de Van Meurslaan. Met als gevolg dat al het verkeer door de Griftstraat rijdt. Het is daar dus extra druk met verkeer in alle soorten en maten waardoor er een extra grote kans op een ongeval is. De afgelopen week hebben zich wat kleine aanrijdingen voorgedaan waarbij ook kinderen betrokken waren!

De fractie van de PvdA roept daarom het college van B en W op al het mogelijke in het werk te stellen om zo snel mogelijk ook de Veerstraat en de Van Meurslaan weer open te stellen voor het verkeer.

De fractie