Door Fractie op 1 februari 2015

Verian

Verian vraagt van haar thuiszorgmedewerkers, ook in Heerde, een loonoffer van 25%. De hoge heren leveren geen procent loon in.

De fractie van de PvdA Heerde schaart zich achter de thuiszorgmedewerkers van Verian in hun bezwaren omtrent de loonverlaging. Ook vakbond FNV heeft zich inmiddels achter de medewerkers geschaard.

Op de site van de FNV is het volgende te lezen:
“De zorgverleners hebben een uurloon van 12,50 euro en moeten daar een kwart van inleveren. De voorzitter van de RvB en de toezichthouders leveren echter helemaal niks in van hun inkomen. Als zij een kwart van in totaal 241.488 euro zouden opgeven, kunnen de zorgverleners nog 10.000 uur zorg blijven verlenen tegen het uurloon van 12,50 euro,“ aldus onderhandelaar Marian Beldsnijder van FNV Zorg & Welzijn. “De RvB heeft aangegeven bij het standpunt te blijven en zelf geen salaris in te leveren. De zorgverleners zijn het zat dat bezuinigingen telkens weer worden afgewenteld op medewerkers en kwetsbare mensen die van zorg afhankelijk zijn. Daarom blijven we doorgaan met actievoeren!”

De fractie van de PvdA Heerde wil ook haar steun geven aan de thuiszorgmedewerkers en daarnaast ook een oproep doen aan de voorzitter van de RvB en de toezichthouders om zelf het heft in handen te nemen en een signaal af te geven door een deel van hun royale inkomen in te leveren voor behoud van uren in de zorg. Het kan volgens de PvdA niet zo zijn dat de hoge salarissen buiten schot blijven en de mensen met lage inkomens nu flink inleveren en misschien straks nog een keer gekort worden als het ooit tot een ontslag komt.

Fractie PvdA Heerde