Door op 14 maart 2016

Verharding zandpad Schaapskooi

Vorige week werden we overvallen door het gegeven dat er al was begonnen met het zandpad verharden werkzaamheden zonder dat het in commissie of raad besproken was. De KNNV heeft een brief geschreven en ook de fractie heeft vragen.

Zoals te verwachten valt bij een totaal gebrek aan communicatie en het creëren van draagvlak van het college is de KNNV in beweging gekomen. Een brief van de KNNV daaromtrent is bijgevoegd. De inhoud spreekt voor zich.

Enkele vragen van de fractie:
– Heeft de gemeente Heerde zich vooraf verstaan met de Provincie als bevoegd gezag wat betreft de Natuurbeschermingswet over de uit te voeren werkzaamheden?
– Zo ja, wat was de reactie?
– Zo nee, wat was daarvan dan de reden?
– Heeft de gemeente de belangen van de ondernemer op de hoek van de huidige onverharde weg en de Elburgerweg meegewogen bij de beslissing om de onverharde weg te verharden?
– Kan het college ons meer zeggen over de argumenten en de redeneertrant bij die afwegingen over die ondernemer?
– Waarschijnlijk krijgt die ondernemer te maken met omzetverlies omdat meer mensen dan nu straks de verharde weg kiezen en niet gaan parkeren aan de Elburgerweg. Hoe is de zienswijze van het college daarop?
– Heeft het college zich rekenschap gegeven van het feit dat de nieuwe verharde weg en de verbeterde parkeerplaats straks extra aantrekkelijk zijn voor bepaalde lieden om hun dingen te doen? Met andere woorden, de rust in de avond en de nacht lijkt wat op de tocht te komen staan hierdoor. Hoe gaat het college dat voorkomen?

Siebren Buist

Bijlage: Verharding zandweg naar de Schaapskooi Heerde