Door op 22 september 2017

Vergunning Bitufa

Recent is Bitufa volgens een publicatie in de Schaapskooi voorzien van een nieuwe (deel-) vergunning. Kort samengevat komt het er op neer dat het bedrijf kan groeien en dat het bedrijf omgevingsneutraal moet zijn. Er is echter wel overlast geweest.

Vooropgesteld, we zijn blij met behoud of uitbreiding van werkgelegenheid in onze gemeente. Toenemende economische bedrijvigheid is belangrijk voor een gemeente als de onze. Dat gezegd hebbend is het goed om te memoreren dat Bitufa ook een bedrijf is dat de nodige overlast met zich mee heeft gebracht de afgelopen jaren onder de oude vergunning. Die overlast bestond voornamelijk uit stank en geur. In de viermaandsrapportage van de Omgevingsdienst Noord Veluwe 2017 valt te lezen dat over Bitufa zestien maal werd geklaagd. De vergunning is kennelijk ontoereikend voor het voorkomen van geur- en stankoverlast.

Enkele vragen:
– Wat is de reden geweest dat onder de geldende vergunning toch stank- en geuroverlast kon ontstaan? Op welk punt schoot de vergunning te kort?
– Wat was binnen het bedrijf de oorzaak van die overlast?
– Wat is in de nieuwe (deel-) vergunning de betekenis van het begrip omgevingsneutraal?
– Er is nu met enige regelmaat sprake van overlast. Wat is de verwachting rond het voorkomen van stank- en geuroverlast onder de nieuwe (deel-) vergunning en waarom?

Silvia van Amerongen
Siebren Buist