Door op 17 augustus 2015

Verantwoording laat te wensen over

Onlangs stelde de PvdA Heerde vragen over de inhoud en de tijdsbesteding met betrekking tot een tweetal betaalde nevenfuncties van wethouder Van Dijk. De wijze van beantwoorden liet te wensen over.

Van Dijk heeft een fulltime dienstbetrekking als wethouder en dan is de tijdsbesteding aan die bijbanen een punt waar helderheid over moet bestaan. Bij de gemeente Heerde is vastgelegd dat die tijdsbesteding, net als het inkomen uit die nevenfuncties, ter inzage moet liggen. Transparantie en openheid daarover past bij de publieke sector.

Voor wat betreft de inhoud van die functies is bepaald dat die niet conflicterend mogen zijn met de functie van wethouder. Het college heeft in het voorjaar van 2014 vastgesteld dat het hebben van het eigen bedrijf van Van Dijk geen belangenverstrengeling opleverde. De PvdA is van mening dat een dergelijke vaststelling door het college na bijna anderhalf jaar best eens nader bezien kan worden, vandaar de nadere vragen.

Bijzonder bij de beantwoording van de gestelde vragen was dat de gevraagde onderliggende stukken niet werden aangeleverd, dat geen antwoord werd gegeven op de tijdsbesteding aan de bijbanen en dat er geen ruimte werd geboden voor een toets door anderen dan het college als het gaat om eventuele belangenverstrengeling.

De wijze van beantwoording hebben wij als onvolledig, onprettig en niet respectvol ervaren. Temeer daar een journalist van De Stentor op dezelfde vragen vervolgens wel een volledig antwoord heeft gekregen.

Binnen onze gemeente is de invloed van de pers kennelijk groter dan die van een politieke partij. Een raadslid wordt met een kluitje in het riet gestuurd en een journalist wordt onmiddellijk op zijn wenken bediend. De meest effectieve nieuwe route voor een raadslid met vragen lijkt via de pers te zijn en niet via de griffie….

Siebren Buist