Door Fractie op 25 januari 2014

Veiligheid

Veiligheid is voor ons allemaal essentiëel. Hoewel het in de gemeente Heerde goed en veilig wonen en verblijven is, gebeuren er soms toch ook dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, gebeurtenissen waardoor gevoelens van onveiligheid worden versterkt of die onrust veroorzaken.

Het meedoen aan Burgernet geeft burgers de mogelijkheid een bijdrage te leveren. Het aantal burgers dat in Heerde meedoet is redelijk hoog, maar zou natuurlijk nog flink hoger kunnen. De gemeente zou opnieuw een oproep moeten doen. Bijvoorbeeld in de Schaapkooi, op de gemeentelijke website en via Twitter.

Een ander nieuw fenomeen is de zogenaamde ‘WhatsApp-groep’. Een aantal mensen in een buurt hebben een gemeenschappelijke Whatsapp-groep en kunnen zo contact met elkaar opnemen in geval van onraad of verdachte situaties. In Putten heeft men daar inmiddels positieve ervaringen mee en de lokale politie is enthousiast. De burgemeester van Nunspeet heeft ook al aangegeven dat hij positief is over deze ‘Whatsapp-groepen’ en in de gemeente Oldebroek zijn vragen gesteld aan het college over dit nieuwe fenomeen op het gebied van veiligheid.

Buurtverenigingen, winkeliersverenigingen, de politie en andere bestaande samenwerkingsverbanden zouden door de gemeente gepolst kunnen worden of zij mogelijkheden zien voor het oprichten van een of meer ‘Whatsapp-groepen’.

De PvdA heeft bij monde van de fractievoorzitter Siebren Buist deze wensen neergelegd bij de burgemeester. Zij is degene die dit onderwerp in haar portefeuille heeft.