Door Fractie op 27 februari 2016

Uitspraak RVS over Ennerveld

Op 10 februari heeft de Raad van State een uitspraak gedaan inzake een procedure over o.a. het Ennerveld. De gemeente Heerde is in die procedure m.b.t. het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Dat is een slecht bericht als het gaat om de plannen die er nog steeds liggen rondom het Ennerveld.

De Stichting Recreatie Wapenveld heeft kort daarna staatssecretaris Van Dam per brief uitgenodigd om op bezoek te komen, te praten over het project en ter plekke te gaan kijken. Een goed initiatief van de SRW. Mocht de staatssecretaris op bezoek komen dan zal de lokale politiek zeker daarbij meedoen.

De PvdA Heerde heeft direct na de brief contact gezocht met de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ons is toegezegd dat vanuit de fractie aandacht wordt gevraagd bij de staatssecretaris voor de brief van de SRW.

Bijlage: Brief staatssecretaris Ennerveld