Door op 13 juli 2015

Uitnodigingsbeleid opening De Heerd

De koning heeft De Heerd geopend, de organisatie van het geheel was perfect en een ontzettend groot aantal mensen heeft er veel plezier aan beleefd. Een topdag voor Heerde en Heerdenaren. Het uitnodigingsbeleid had anders gemoeten.

De opening is goed voor Heerde en vooral ook voor De Heerd en leuk voor al die mensen die er direct bij betrokken zijn. Daarbij horen zeker ook de gemeenteraad, het college en allerhande instellingen.

Wat mij als eenvoudig gemeenteraadslid op is gevallen is dat het uitnodigingsbeleid van de gemeente wat betreft de eigen raads- en commissieleden kennelijk nogal ad hoc tot stand is gekomen. Er was geen visie of overzicht wie wel en wie niet uit te nodigen. Er was namelijk eerst een bericht voor de raadsleden dat er nadere info zou volgen over de opening van De Heerd. Na opmerkingen vanuit de raad, o.a. van dit raadslid, werden ook commissieleden in het uitnodigingsbeleid betrokken. En uiteindelijk zijn ook de partners van de raads- en commissieleden in het uitnodigingsbeleid betrokken….

Dat raads- en commisieleden worden uitgenodigd vind ik persoonlijk best logisch, de raad en de commissie hebben tenslotte de nodige keren over het onderwerp MFA Oost, nu De Heerd, gesproken. Er is voor gekozen om naast het raads- en commissielid ook de partner uit te nodigen. Je kunt daar vraagtekens bij zetten zeker als er een grote doelgroep potentiële genodigden is. Wat is nu eigenlijk de relatie tussen de partner van het raads- of commissielid en de opening van De Heerd? Geen enkele….

Waarom kiezen voor de partner als je iemand mee mag nemen? Een keuze voor een introducé ligt meer voor de hand en is ook meer van deze tijd lijkt me. Ouderwets dus…. Daarnaast moet in deze tijd, we horen het overal, de betutteling van de gemeente echt verder omlaag. De gemeente moet echt leren los te laten en meer over te laten aan de burger. Niet in de geest van deze tijd dus….

Wat is een partner? Dat is je echtgenoot of echtgenote, dat is ook degene met wie je samenwoont. Is dat ook degene met wie je een lossere relatie hebt maar niet samenwoont? Is dat ook je nieuwe liefde die je nog maar kort kent en met wie je nog niet je leven deelt maar met wie je wel leuke dingen doet? Kortom, ad hoc en niet doordacht dit uitnodigingsbeleid. Je mag wel je vriendin meenemen met wie je niet samenwoont, maar niet je kind als je partner niet kan.

En dan nog een punt: er is een aantal raads- en commissieleden dat de afgelopen vijftien maanden zich niet een keer hoefde te bemoeien met de MFA Oost. Het vorige college van b en w, de vorige raad en commissies zijn er allen meerdere keren mee doende geweest. Het was toen een zwaar, pittig en vaak besproken onderwerp. Zijn al die mensen ook uitgenodigd en mochten zij ook hun partner meenemen? Mochten Harro Visser (CDA), Henk Hulsebos (D66) en Johanna den Boef er ook bij zijn? Dat was niet het geval, zij waren niet uitgenodigd.

Heel goed te verdedigen dat deze personen niet zijn uitgenodigd, maar bij mij wringt het wel. Zeker als ik me realiseer dat partners van huidige raads- en commissieleden allemaal wel zijn uitgenodigd.

Ad hoc, niet van deze tijd en niet doordacht dus.

Siebren Buist