Door Fractie op 29 november 2013

Uitbreiding glasvezel in Heerde?

De fractie van de PvdA wil in de gemeenteraadsvergadering van december bijgaande motie  indienen om de uitbreiding van glasvezel in de gehele gemeente Heerde te stimuleren. De inhoud van de motie is inmiddels met de andere fracties in de raad gedeeld.

Wordt vervolgd.