Door op 13 maart 2014

“We laten geen mensen in de kou staan. Vangnet voor de meest kwetsbaren!”

Hattem – Een van de meest indringende opmerkingen van de avond was wel de uitspraak van Lea Bouwmeester dat de PvdA geen mensen in de kou laat staan ondanks alle forse bezuinigingen door o.a. de crisis. Er blijft een vangnet voor de meest kwetsbaren. 

PvdAforumMetLeaBouwmeester

De afdelingen Epe, Heerde, Oldebroek en Hattem organiseerden deze week in de Marke te Hattem een politiek café voor alle inwoners en organisaties over de toekomstige taken zorg voor de gemeenten. Feitelijk wordt de verzorgingsstaat ontmanteld en op schaal teruggebracht naar zorggemeenten. Dat het hier ook gaat om met minder financiën goede zorg te leveren door maatwerk, was ieder wel duidelijk.

Het gekozen thema “Zorgtaken bij de gemeenten” leverde op deze avond levendige discussies op. Bijvoorbeeld dat de gedachte dat netwerken rond mensen om zorg te bieden in de praktijk weerbarstiger is om ook direct financieel voordeel te halen. De noodzaak voor mantelzorgondersteuningspunten enz. Ook kwam naar voren dat bij het nalaten van preventieve zorg geen bezuiniging wordt bereikt maar een meerpost in onoplosbare nazorg.

De essentie van veel ingebrachte knelpunten was dat vooral in de uitvoering heel veel door de verschillende gemeenten moet worden samengewerkt en dat preventie vooral op lokaal niveau moet plaatsvinden om daadwerkelijk met minder geld betere zorg te gaan leveren. Landelijke regelgeving moet dit weer gaan ondersteunen. Een uitwerking kan zijn dat door afspraken te maken met werkgevers in flexibilisering van de arbeidsomvang mantelzorgtaken meer uitvoerbaar worden. Want mantelzorgers hebben het zwaar naast alle andere verplichtingen. Ook vanuit het forum met wethouders/portefeuillehouders uit Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek werd de nodige input voor de discussies geleverd.

De PvdA regio Noord Veluwe heeft met deze avond een bijdrage willen leveren aan het inzicht hoe met minder geld gemeenten toch de zorgtaken moeten zien uit te voeren. En dat de PvdA het verschil maakt door solidariteit en niet weglopen voor bezuinigingen.