Door Fractie op 11 december 2013

Toezicht gemeentelijk bosgebied

Al twee keer heeft de PvdA in de commissie Ruimte aandacht gevraagd voor het geheel ontbrekende toezicht in het gemeentelijk bosgebied na het vertrek van onze vorige boswachter. De wethouder heeft dit punt helaas geruime tijd laten liggen.  Uiteindelijk kwam er een beperkte notitie die op geen enkele wijze aan onze vragen voldoet.

Door het gebrek aan toezicht kunnen stropers hun gang gaan (daar zijn concrete klachten over), wordt er in het bos gecrosst en kan men per auto ver het bos inrijden zonder daarop aangesproken te worden.

Omdat onze oude boswachter het bosbeheer in zijn takenpakket had hebben we gevraagd om in de nieuwe notitie over het toezicht ook de toekomst van ons productiebos te behandelen. We willen op termijn geen inkomsten gaan mislopen omdat we de productie door afwezigheid van een bosbeheerder hebben laten verrommelen.

We zien de toegezegde notitie over het toezicht en het bosbeheer graag op korte termijn tegemoet.