Door Fractie op 6 februari 2014

Toerisme en recreatie

De omgeving van Heerde is bijzonder en daardoor aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. De combinatie IJssel, Apeldoorns Kanaal en Veluwe is van unieke toegevoegde economische waarde voor onze gemeente. Het is belangrijk  genoemde gebiedskwaliteiten te versterken. De gemeentelijke rol is faciliterend, de ondernemers zijn aan zet, zij moeten de kansen zien en benutten. De toegankelijkheid van het bosgebied en goed onderhoud van paden en wegen zijn daar een essentieel onderdeel van. De bossen zijn van belang voor zowel recreatie als houtproductie.

De filosofie van het Cittaslow keurmerk wordt onderschreven en biedt ons kansen om ons te onderscheiden van andere gemeenten.  Cittaslow staat voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.

Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het allerbelangrijkst voor Cittaslow gemeenten en ook voor Heerde.

Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur hoog op de agenda van de gemeente staan. Deze koestert het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke tradities en het aanbieden en promoten van streekproducten.