Door Fractie op 1 september 2015

Toekomst aandelenovereenkomst Heerderstrand

Zoals bekend is de gemeente al lang geen eigenaar meer van het Heerderstrand. Zij is nu aandeelhouder van Leisurelands (voorheen RGV). De PvdA wil graag weten wat er gaat gebeuren met de overeenkomst en de invloed van het college daarop.

Leisurelands is eigenaar van een behoorlijk aantal recreatieplassen in de provincie Gelderland. Leisurelands heeft ongeveer 20 aandeelhoudende overheden, voor een deel gemeenten waarin een recreatieplas is gelegen en voor een ander deel gemeenten wiens bewoners in en bij die plassen recreëren.

De zogenaamde aandelenovereenkomst die de aandeelhoudende gemeenten hebben gesloten eindigt ergens in 2016 en dan kunnen gemeenten er voor kiezen hun aandelen in het bedrijf te verkopen.

De PvdA wil weten wat de gemeente nu gaat doen met de aandelen in Leisurelands en wat de visie is van dit college op het uitoefenen van invloed op dit private bedrijf met overheidsaandeelhouders.
We hebben gevraagd om dit met behulp van een notitie in de commissie Ruimte bespreekbaar te maken.

De fractie