Door op 11 februari 2015

Terug bij af

Toen ik 9 jaar geleden mijn entree maakte in de Heerder politiek viel mij op dat er veel achter gesloten deuren werd vergaderd. Ook werden zo allerhande zaken behandeld.

De oudgedienden in de raad (daar hadden we toen redelijk veel van, sommigen royaal meer dan 15 jaar in de raad) wisten mij destijds te melden dat dat goed was en dat het paste bij onze gemeenschap.

In de afgelopen raadsperiode is daar, mede door toedoen van de toenmalige coalitiepartner PvdA, verandering in gekomen. Er werd minder vaak achter gesloten deuren vergaderd, het roer leek om. Een meer open bestuurscultuur leek aangebroken.

Sinds het huidige college van CU/SGP, CDA en VVD lijkt het of oude tijden herleven. Zou het komen omdat daar de laatste twee echte oudgedienden in zitten? Er wordt weer regelmatig achter gesloten deuren vergaderd. Soms begrijpelijk, meestal onnodig.

  • Neem bijvoorbeeld de geheimhouding rondom het Hummelhuis een paar weken geleden, iedereen sprak er over maar de raad moest zwijgen.
  • Neem bijvoorbeeld het gegeven dat de wethouder Van Dijk eerst aangeeft dat hij Stec2-rapport niet kende terwijl vervolgens blijkt dat hij het al veel eerder moet hebben gekend. De geheimhouding zit een stevige politieke discussie in de weg.

Kortom de hoogste tijd om de bakens te verzetten. Niet solo zoals GroenLinks/D66 recent heeft gedaan, maar als het kan in samenspraak met anderen.
Geheimhouding als het niet anders kan, maar het mag geen gewoonte worden.

Siebren Buist