18 januari 2018

Succesvolle poll op Facebook

Het college is van plan om de inzameling van het restafval (grijze container) nog maar 1 keer per 8 weken te laten plaatsvinden. De fractie van PvdA Heerde is hier niet mee eens.

Wij vinden dat de huidige frequentie van een keer per 4 weken moeten blijven. De afgelopen dagen hebben ruim 500 mensen gereageerd op onze poll die we op Facebook (zie https://www.facebook.com/Pvda-Heerde-1395674830673222) hebben geplaatst. Maar liefst 88% van de stemmers is het met ons eens dat de frequentie op 4 weken moet blijven! We voelen ons gesteund door al deze reacties en maken ons hard voor het behouden van de huidige inzamelingsfrequentie.