Door Fractie op 24 oktober 2014

Subsidieaanvraag bestrijding jeugdwerkloosheid

Minister Lodewijk Asscher heeft recent een brief gestuurd naar de wethouders van de centrumgemeenten van de arbeidsregio’s. In deze brief spoort hij ze aan om gebruik te maken van de ESF-middelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Het ESF-thema actieve inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de periode 2014-2016 wordt hiervoor 114 miljoen euro ter beschikking gesteld. Gemeenten die tot 31 oktober 17.00 uur een aanvraag indienen voor het thema actieve inclusie kunnen een bijdrage ontvangen voor activiteiten die er op gericht zijn om jongeren een handje te helpen.

De onderwerpen jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn voor de PvdA Heerde belangrijke onderwerpen.

  • Is de gemeente Heerde op de hoogte van de ESF gelden voor actieve inclusie? Zo ja, maken we daar dan ook gebruik van en op welke wijze? Als we inderdaad op de hoogte zijn van de ESF gelden maar er geen gebruik van maken, wat is de reden?
  • Als we in onze gemeente deze subsidie om o.a. jeugdwerkloosheid te bestrijden nog niet hebben aangevraagd, is het college bereid dit alsnog voor 31 oktober te doen?

Namens de fractie van de PvdA Heerde,

Siebren Buist