Door Fractie op 8 maart 2014

Stemmen staken over motie Zuidweg/transferium/weg naar de Schaapskooi.

Deze motie, ingediend met de VVD, werd afgelopen woensdag in stemming gebracht. De GBP steunde de motie, de andere partijen stemden tegen.

Omdat de stemmen staakten wordt deze motie, volgens de geldende regels, na de verkiezingen opnieuw in stemming gebracht.

Er valt wat te kiezen, ook op dit onderwerp!

Zie ook de weblog van Bram Horst en de facebookpagina van de PvdA Heerde.