Door Fractie op 11 maart 2014

Stem PvdA

PvdA Heerde is een partij voor iedereen en komt op voor mensen die (soms tijdelijk) minder kansen hebben, zonder dat we ieders eigen verantwoordelijkheid willen overnemen. Binnen onze samenleving gaan we ervan uit dat iedereen solidair èn zelfredzaam is/kan zijn, zo nodig met ondersteuning van de gemeente. De PvdA kiest voor mensen en niet voor stenen of geld.

Met veel van onze inwoners gaat het goed. Maar we onderkennen problemen zoals eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit.

Iedereen verdient een fatsoenlijk bestaan met de mogelijkheid vooruit te komen, met het vertrouwen iets van zijn leven te kunnen maken. Wij sluiten niemand uit en zijn er daarom van overtuigd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen.

Armoede en onrecht zijn onacceptabel. Er ligt een duidelijke opdracht voor de overheid: solidariteit stimuleren. Geen samenleving waarin mensen lángs elkaar leven – maar een samenleving waarin we mét elkaar leven.

Wij willen dat de zorg lokaal goed wordt georganiseerd. Niemand mag buiten de boot vallen. Daar staan we voor, dat is onze opdracht. Als de keus bij schaarste is: geld besteden aan zorg of aan lantaarnpalen, dan kiezen we uiteraard voor zorg.

Stem PvdA! dé lokale partij, gesteund door  een sterke en deskundige landelijke organisatie, met onder andere het gerenommeerde wetenschappelijke instituut de Wiardi Beckman Stichting en de Evert Vermeer Stichting voor internationale samenwerking. Veel lokale partijen hebben dat niet en dat wreekt zich soms in het geval van (gebrek aan) visie, kwaliteit en kennis.