Door op 18 september 2017

Situatie De Heerd

Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom De Heerd en de Beheerstichting, die vragen voor het college oproepen.

Uit betrouwbare bronnen hebben we begrepen dat het Dorpshuis bij de Beheerstichting heeft aangegeven vanaf 1 oktober de huur niet meer te zullen betalen en dat daarnaast voorbereidingen zijn getroffen om ook het faillissement van het Dorpshuis aan te vragen indien de financiële situatie niet wijzigt. Dit vanwege de bestuurdersverantwoordelijkheid bij een dreigend faillissement.

Als dat gebeurt, is dat een slecht signaal naar de gemeenschap in de gemeente Heerde en heeft dat signaal een negatief effect op alle vrijwilligers, en vooral de vrijwilligers die nu betrokken zijn bij De Heerd.

De gesprekken tussen betrokkenen hebben nog niet tot echte voortgang geleid. Vanuit de raad is gevraagd om meer coördinatie tussen de collegeleden. Dat heeft opgeleverd dat een van de collegeleden de taak heeft om te fungeren als het ‘oliemannetje’. We hebben gemerkt dat die rol is opgepakt. Ondertussen komt het toch voor dat het ene collegelid een gesprek heeft met het Dorpshuis op 12 september en een andere collegelid op 11 september met de Beheerstichting waarbij de niet-gemeentelijke participanten het gevoel hebben, zoals we hebben begrepen uit betrouwbare bronnen, dat de collegeleden niet op de hoogte zijn van elkaars gesprek en de inhoud daarvan.

Wat ons betreft is er nu zo langzamerhand een noodzaak gekomen (het lijkt vijf voor twaalf te zijn) om één collegelid te belasten met de externe contacten en ook met de interne coördinatie wat betreft De Heerd.

Er schijnt ook een nieuw bestuur te komen voor de Beheerstichting De Heerd. Het Dorpshuis en de Beheerstichting zitten naar verluidt nu op een lijn over de onderlinge samenwerking en de verschillende verantwoordelijkheden. Dat is een belangrijke stap voorwaarts in dit dossier.

Het klimaat in de lokalen in De Heerd geeft problemen naar het schijnt. De temperatuur is niet goed te regelen en er is daarnaast een te hoog CO2-gehalte. Dit brengt gezondheidsklachten met zich mee. Sinds kort is er een bedrijf actief dat zich bezighoudt met het klimaat. Men lost de problemen nu op door de ramen open te zetten terwijl dat ‘weertechnisch’ gezien niet nodig is en daarnaast onnodig warmteverlies met zich meebrengt in een splinternieuw, duurzaam gebouw.

Bij de start van De Heerd is er op aandrang van de gemeente gekozen voor een constructie met betrekking tot de btw. Aan die constructie werken ook de Beheerstichting en het Dorpshuis mee. Het zou hierbij gaan om een bedrag van een kleine miljoen euro. Naar wij begrepen is vanwege deze constructie een proces aangespannen of aanstaande met de belastingdienst.

Gezien bovenstaande situatie hebben we een aantal vragen over de situatie rondom De Heerd.

Bijlage: vragen situatie De Heerd