Door op 23 juli 2015

Servicenormen

De verhuizing van onze ambtelijke organisatie is inmiddels al een tijd achter de rug. Als het goed is, is iedereen die bij de gemeente Heerde werkt gesetteld en zijn de kinderziektes die er altijd zijn rondom een verhuizing voorbij. Het is tijd om de servicenormen van de gemeente Heerde vast te stellen.

Voor de PvdA is dit een geschikt moment om stil te staan bij de klanttevredenheid van onze burgers en bij de normen en termijnen die gehanteerd worden om burgers van een product of reactie te voorzien. De gemeente Oldebroek heeft haar servicenormen gepubliceerd, de gemeente Elburg kent een zogenaamd ‘Kwaliteitshandvest Elburg’ dat ook is te raadplegen voor de burger.

In een recent exemplaar van Binnenlands Bestuur viel te lezen dat het gebruik door gemeenten van het door KING beheerde ’14+netnummer’, bedoeld om de bereikbaarheid van gemeenten te verbeteren en gefinancierd met door het Rijk beschikbaar gesteld geld, te wensen over laat.

Een groot aantal gemeenten communiceert naar derden extern niet over het 14+netnummer en vier gemeenten doen er zelfs helemaal niet aan mee. Dit project is door de VNG opgestart na een fiat van de leden. Een van die vier gemeenten was overigens de gemeente Heerde.

Tevens is het zo dat de gemeente Heerde bepaalde normen hanteert voor het beantwoorden van brieven, mails enz. Daarnaast schijnt het zo te zijn dat de gemeente intern ook nog strengere normen hanteert(?!).

Een aantal jaren geleden is over dit onderwerp in raadsverband ook uitvoerig gesproken. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op digitaal gebied snel gegaan en zijn de mogelijkheden enorm toegenomen.

De PvdA zou graag zien dat er over deze onderwerpen een samenhangend document of een actieve raadsinfo wordt gemaakt t.b.v. een bespreking in de commissie samenleving.

Namens de PvdA,

Siebren Buist