Door Fractie op 21 mei 2015

Schuldsanering

Recent was er in de media het nodige te doen over de drempels die gemeenten opwerpen bij het toepassen van de toegangscriteria tot de schuldsanering waarbij de gemeenten onbedoeld ook de toegang tot de overige hulpverlening beïnvloeden. Financiële problemen gaan vaak gepaard met andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van een van de drie decentralisaties.

Het gevolg van het strenger toepassen van de toegangscriteria bij de schuldsanering kan zijn dat mensen onnodig lang in de financiële zorgen blijven zitten, de andere problemen alleen maar groter worden en zo vervolgens de oorzaak zijn voor hogere kosten van de gemeenschap bij de uiteindelijke hulpverlening.

Op de volgende vragen wil ik graag een antwoord:

  • Kan het college aangeven hoe de situatie rondom de schuldsanering, de drempels en de toegangscriteria zoals boven geschetst er in de gemeente Heerde uitziet?
  • Is er een relatie tussen de toegang tot de schuldsanering en de toegang tot overige vormen van hulpverlening?
  • Kan het in Heerde voorkomen dat mensen die financiële problemen hebben door toedoen van de gemeente onnodig ook op andere terreinen in de problemen komen?
  • Kan het college aangeven (per jaar) hoeveel mensen de afgelopen 5 jaren contact hebben gezocht met de gemeente voor schuldsanering en hoeveel mensen daadwerkelijk in die periode per jaar in de schuldsanering zijn terecht gekomen?

De fractie