Door Fractie op 9 oktober 2013

Schriftelijke vragen over rol van hulpverleningsdiensten

Nu helder is dat de oorzaak van het incident Akzo een menselijke fout betreft, namelijk van de chauffeur van de vrachtauto waar het incident mee plaatsvond, kunnen we dat afsluiten. Ook de rol van Akzo in deze is helder. Daar valt niets op aan te merken. Akzo heeft volgens de regelgeving gehandeld en bovendien na het ongeval het toezicht op het los-/laadperron aangescherpt.

Daarnaast is er ook de rol die de gemeente in deze kwestie gehad heeft betreffende de veiligheid van omwonenden en werknemers. Daar willen we als PvdA goed naar kijken en naar laten kijken. Vandaar de al eerder ingediende vragen over de vergunningverlening en de vervolgens gestelde aanvullende vragen vanuit de PvdA nadat de antwoorden op de eerdere vragen waren binnengekomen.

Bovendien, om het verhaal helemaal compleet te hebben, zouden we er goed aan doen te kijken naar de hulpverleningsdiensten en daar enkele vragen over te stellen. Het verhaal gaat immers dat de hulpverleningsdiensten niet niet op de hoogte waren van het soort stoffen die bij het laatste incident op het Akzo-terrein aanwezig waren.

De PvdA wil helder krijgen hoe het zit met de informatie die onze hulpverleningsdiensten ter beschikking staat betreffende risico’s in geval van bijvoorbeeld brand bij de grotere en/of risicovolle bedrijven. Onze vragen overstijgen derhalve dit ene incident en deze ene locatie.

De kern van de vraagstelling is anders gezegd dat, als men uitrukt naar een bedrijfslocatie, men als hulpverlener van tevoren op de hoogte is van de situatie ter plekke, zoals bijvoorbeeld de aanwezige gevaarlijke stoffen.
De PvdA stelt deze vragen in het kader van de veiligheid van onze inwoners en zeker ook in het belang van de betrokken hulpverleners.

De vragen:

  • Heeft de gemeente Heerde zelf de meest voor de hand liggende risico’s bij brand bij grotere en/of risicovolle bedrijven in beeld?
  • Zo ja, bij hoeveel bedrijven in de gemeente is dat dan het geval?
  • Zo neen, waarom is dat dan niet in beeld gebracht en wordt daaraan gewerkt?
  • Hoe zijn de antwoorden op deze vragen als het gaat om de hulpverleningsdiensten in het algemeen en om de brandweer in het bijzonder?
  • Kan het voorkomen dat een brandweerman/vrouw in het geval van een incident bij bijvoorbeeld Akzo niet op de hoogte is van de risico’s van de gevaarlijke stoffen die bij dat bedrijf zijn opgeslagen?