Door Fractie op 8 maart 2014

Schaliegas?

D66, GroenLinks en PvdA hebben gezamenlijk een motie ingediend om alle mogelijke politieke  en juridische instrumenten in te zetten om (proef)boringen naar en winning van schalie-  of steenkoolgas  in of nabij Heerde te voorkomen. De motie werd  gesteund door D66, GroenLinks, VVD en PvdA.  De CU/SGP, CDA en GBP stemden tegen. Hun motivering was o.a. dat men eerst af wil wachten hoe de techniek zich ontwikkelt en wat er landelijk wordt bepaald op dit terrein. Volgens ons is dat niet handig omdat de lokale politiek juist nu van zich moet laten horen om zo de landelijke politiek te beïnvloeden.

Vele gemeenten in Nederland hebben zich inmiddels uitgesproken tegen schaliegas. De gemeente Heerde heeft dat niet gedaan dankzij CU/SGP, CDA en  GPB.